Σχετικά με εμάς

Το Citizens4Heraklion είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης και προβολής των ενεργών πολιτών – εθελοντών του δήμου Ηρακλείου.  Ενεργών πολιτών που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Μέσα από το συντονισμό και την προβολή των ομάδων και των δράσεων τους ο δήμος Ηρακλείου συντονίζει, ενδυναμώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες και τις προτάσεις των πολιτών, μαθαίνοντας έτσι ποιες είναι οι δικές τους προτεραιότητες για την πόλη, υποστηρίζοντας παράλληλα μια νέα αντίληψη για τη σχέση πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Citizens4Heraklion είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου και υπάγεται στην Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, Νεολαίας & Οργάνωσης και Ολοκληρωμένης διαχείρισης επιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.