Πλαίσιο συμμετοχής

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα Citizens4Heraklion μπορούν να εγγράφουν όλες οι ομάδες πολιτών με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, σωματεία, σύλλογοι, κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και όλοι όσοι υλοποιούν δράσεις για το κοινό όφελος.

Αν ανήκεις και εσύ σε κάποιο από τα παραπάνω, μπορείς να δημιουργήσεις το προφίλ της ομάδας σου και να συμμετάσχεις στην πλατφόρμα που μπορεί να αναδείξεις τις δράσεις σου!!!